Trụ sở VPĐD VietinBank tại Tp.Hồ Chí Minh

Trụ sở VPĐD VietinBank tại Tp.Hồ Chí Minh