Trụ sở Chi nhánh 7- VietinBank

Trụ sở Chi nhánh 7- VietinBank