Tiêu chí

Tiêu chí

  • Mục tiêu và tôn chỉ của TT-Associates là tuyệt đối trung thành với khách hàng và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, đem đến cho khách hàng những dịch vụ, sản phầm đạt tiêu chuẩn, chất lượng Quốc tế.
  • TT-As cũng được hiểu là “Top Thinker, Artful Structure”