Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

  • - Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, Quy hoạch đô thị, nội ngoại thất, giao thông, mạng lưới điện.
  • - Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý Dự án, giám sát thi công công trình.
  • - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu.
  • - Thẩm định thiết kế, tổng Dự toán.
  • - Thực thi các công trình có yêu cầu thẩm mỹ cao và đặc biệt.
  • - Đầu tư, kinh doanh bất động sản.