Kts. Lê Trương

Tổng Giám Đốc - Người sáng lập

Ks. Lê Chí Thành

Đồng sáng lập

Pgs.Ts. Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám Đốc